سه شنبه
7 مرداد 1393
1 شوال 1435
29 ژوئيه 2014
    نرم افزارهای رایگان فارسی
موتور جستجو ي قطره
تعيين رتبه وب سايت
پارس قرآن
سايت غدير
Skip Navigation Links.  
تصویر روز
تصوير ماهي 049
 



Search Engine Optimization
Clicky Web Analytics
جهان متاعي حاضر است ، از (نعمتهاي ) آن نيكو كار و بد كار بهره مي برند و آخرت سراي حق است كه پادشاهي قادر و توانا در آن حكم مي راند (اين را هم بايد بدانيم كه ((الدنيا مزرعة الاخر دنيا مزرعه آخرت است )) هر آنچه كه در دنيا كاشتيم در آخرت بايد بهره آن را ببريم ، حال اگر آن خوبي باشد، پاداش و اگر بدي باشد، جزايش را خواهيم ديد).
حضرت علي(ع)