چهارشنبه
9 مهر 1393
6 ذي الحجه 1435
1 اكتبر 2014
     
Skip Navigation Links.  
تصویر روز
تصوير ماشينهاي قديمي 019
 Search Engine Optimization
Clicky Web Analytics
از دشمنت پس از آشتي بر حذر باش و بترس ، زيرا دشمن چه بسا خود را نزديك گرداند تا غافلگيرت كند، پس احتياط و استواري را پيشه كن و زير بار حسن ظن و نيكو گماني مرو
حضرت علي(ع)