دوشنبه
28 مهر 1393
25 ذي الحجه 1435
20 اكتبر 2014
     
Skip Navigation Links.  
تصویر روز
تصوير پل 039
 Search Engine Optimization
Clicky Web Analytics
انسان مؤ من ساعات زندگيش را به سه بخش تقسيم ميكند: بخشي را صرف مناجات با پرودگارش مي نمايد. بخشي را در طريق تاءمين و اصلاح معاش زندگي به كار مي گيرد. بخشي را براي استراحت و بهره گيري از لذّت هاي حلال و دلپسند، انتخاب مي نمايد، و براي انسان خردمند صحيح نيست كه حركتش جز در يكي از اين سه مورد باشد: يا صرف در راه تاءمين معاش ، يا عبادت و امور آخرت و يا در لذّت و آسايش غير حرام
حضرت علي(ع)