سه شنبه
25 شهریور 1393
20 ذي القعده 1435
16 سپتامبر 2014
     
Skip Navigation Links.  
تصویر روز
تصوير مكه و مدينه 057
 Search Engine Optimization
Clicky Web Analytics
بپرهيز از اينكه در غير موردش غيرت كني ، زيرا غيرت بيجا، زنان درستكار را به بيماردلي و پاكدامن را به بدگماني رساند.
حضرت علي(ع)