Skip Navigation Links.
آشنايي با خواص دارويي ترنجبين
ترنجبين يا خارشتر گياهي پاياست با بوته هاي نيمه چوبي و نيمه درختچه اي كه خارهاي فراوان به رنگ سبزمات و گل هاي ارغواني رنگ بدون دمگل يادمگل بسيار كوتاه دارد.
اين گياه دارويي به عنوان ملين و خلط آور در بيماريهاي تب دار و عفوني كودكان به كار مي رود.
گياه ترنجبين در كوهپايه هاي البرز و اطراف تهران همچنين مناطق مركزي , شمال شرقي و شمال غربي ايران مي رويد.
در اواخر تابستان گلهاي خشك شده ترنجبين دار را تكان مي دهند تا قطعات سخت و خشك شده گياه از آن جدا شود , سپس آنها را جمع آوري مي كنند.
اين گياه دارويي در پژوهش هاي جديد در حيوانات , وسعت منطقه اي از قلب كه دچار سكته انفاكتوس شده را كاهش داده است .
پژوهش هاي بيشتر درباره تاثير گياه ترنجبين بر ميزان چربي خون , پيشگيري و درمان انفاكتوس قلبي ادامه دارد.
روزنامه جمهوري اسلامي 20/06/1382 HyperLink  افزودن به يادداشتها


تصویر روز
 اي فرزند آدم ! به راستي كه تو پيوسته روبه خيري, تا خودت را پند دهي وحساب خودت را بـرسـي و تـرس از خـدا را روپـوش وپـرهيز را زيـرپـوش خـود سـازي. اي فرزند آدم !تـو خواهي مرد و برآنگيخته خواهي شد و در حضور خداوند عز وجل قـرار خـواهـي گـرفت, پـس بـراي او جـوابـي را آمـاده كـن.
حضرت امام سجاد(ع)