Skip Navigation Links.
طرح پذيرش دانشجوي پولي در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاههاي دولتي , چرا
احتراما باستحضار مي رساند در ارتباط با بيانيه 11 تن از روساي دانشگاه هاي تهران با عنوان « بيانيه روساي دانشگاه هاي تهران » درباره طرح افزايش دسترسي به آموزش عالي مورخ 82,3,28 , نظر به اينكه در پاراگراف آخر بيانيه مذكور , دانشگاهيان به برخورد خردورزانه و اظهارنظر در قالبهاي علمي و دانشگاهي پيرامون سياستهاي آموزش عالي كشور دعوت شده اند , و محتواي بيانيه مذكور باستثنا پاراگراف اول و دوم , در مورد يكي از سياستهاي آموزش عالي كشور است كه در روزهاي اخير بهانه بسياري از حركات و سخنان قرار گرفته است , نكاتي به شرح ذيل به نظرم رسيد كه براي اطلاع و توجه مسئولين آموزش عالي و جامعه محترم دانشگاه كشور عرضه مي دارم :
1 ـ برخلاف انتظار در بيانيه تهيه شده توسط عزيزان كه روساي تعدادي از نامدارترين دانشگاه هاي تهران مي باشند , نسبت به دقيق و علمي بودن ادعاهاي عنوان شده چندان حساسيتي مشاهده نمي شود. براي مثال بنظر مي رسد با توجه به محتواي طرح و بيانيه , « افزايش دسترسي به مقطع كارشناسي ارشد » عنوان مناسب تر و واقعي تري نسبت به « افزايش دسترسي به آموزش عالي » براي بيانيه باشد. مثال ديگر اينكه بدون توجه به جزئيات طرح در بيانيه ادعا شده كه « ايجاد ظرفيت جديد براي جذب جوانان كشور به دانشگاهها , « موثرترين گام به سوي رفع محروميت و تبعيض و ايجاد عدالت همه جانبه فرهنگي , اجتماعي و اقتصادي در جوامع امروز مي باشد , آيا واقعا مفاهيم علمي واژه هاي فوق در هنگام تنظيم بيانيه مدنظر عزيزان بوده و اين ادعا شده است اگر براستي چنين ادعايي درست باشد بهتر نيست چند وزارتخانه ديگر را هم مامور تاسيس دانشگاه و آموزش دولتي در قبال اخذ وجه در مقطع كارشناسي ارشد كنيم تا زودتر به عدالت همه جانبه فرهنگي , اجماعي و اقتصادي برسيم !
2 ـ در بند اول بيانيه , پذيرش دانشجو در نوبت دوم در مقطع كارشناسي ارشد با استناد به رايج بودن اين رويه , قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در مقطع كارشناسي توجيه شده است و عنوان « افزايش دسترسي جوانان به آموزش عالي كشور از طريق تعميم پذيرش دوره شبانه دانشگاهها » بر آن نهاده شده است . همانطور كه از محتواي اين بند و واژه تعميم پيداست , اين طرح در صورت اجرا , امكان ادامه تحصيل براي كساني را بيشتر مي كند كه قبلا به آموزش عالي كشور دسترسي يافته و دوره كارشناسي را طي كرده اند و لذا ملاحظه مي شود كه افزايش دسترسي جوانان به آموزش عالي كشور از اين طريق حاصل نخواهد شد.و علاوه بر اين آيا براستي وجود رويه اي در قبل و بعد از انقلاب در مقطع كارشناسي در دوره هاي شبانه مي تواند به عنوان دليلي منطقي براي مناسب بودن اعمال آن رويه در اين زمان با توجه به جميع جهاتي كه بايد در چنين تصميمي لحاظ شود و براي مقطع كارشناسي ارشد تلقي گردد
3 ـ در بند دوم بيانيه , مجددا هدف طرح كه افزايش ظرفيت دوره هاي كارشناسي ارشد در قبال اخذ وجه از متقاضيان مي باشد به فراموشي سپرده شده و ادعاي غيرواقعي گسترش پوشش آموزش عالي ... (كه در شرايط كنوني و با تبليغات افراطي كه در مورد كنكور و دانشگاه شده و مي شود ممكن است مورد علاقه بسياري از خانواده ها و مردم باشد) مطرح شده و يكي از اهداف اصلي برنامه افزايش دسترسي متقاضيان ورود به دانشگاه از 22 درصد به سطح كشورهاي توسعه يافته ذكر شده كه حقيقت ندارد. علاوه براين , آيا شعار محوري يونسكو با عبارت دهن پركن « آموزش عالي براي همگان و در همه جا » مي تواند دليلي كافي براي توسعه دوره هاي كارشناسي ارشد در قبال اخذ وجه در شرايط فعلي آموزش عالي در كشور ما باشد
4 ـ با توجه به اينكه فرموده ايد با اجراي اين طرح تعداد واردشوندگان به دوره هاي كارشناسي ارشد از 3,5 درصد متقاضيان (كه تعدادشان را براي سال آتي 300000 نفر برآورد نموده ايد) 30 درصد افزايش خواهد يافت يعني حدود 100000 نفر بيشتر وارد دوره هاي كارشناسي ارشد خواهند شد , با فرض آنكه فضا و امكانات موجود دانشگاه ها براي تحصيل اين جماعت جديد نيز گنجايش داشته باشد , آيا فكر استاد مورد نياز چنين گسترشي نيز شده است آيا ممكن است نسبت استاد به دانشجو در كشور را اعلام فرماييد و استاندارد يونسكو!! را نيز در اين مورد ملاحظه و با آن مقايسه كنيد تا معلوم شود اساتيد ما چقدر ظرفيت خالي دارند البته توجه داريد كه اين نسبت ها در مقاطع مختلف آموزش عالي اصولا بايد متفاوت باشد و با هر مرتبه علمي نمي توان در دوره كارشناسي ارشد تدريس نمود.
5 ـ آيا بهتر نبود آنچه در بند 3 بيانيه از آن تحت عنوان « تعديل روند مهاجرت جوانان و نوجوانان ايراني به خارج از كشور و پذيرش در دانشگاه هاي ضعيف مناطق پيراموني ... » ياد شده را با ارائه آماري مختصر و واقعي و معتبر مستند مي ساختيد باور اينجانب آنست كه در مورد اين روند , عزيزان نويسنده بيانيه بدون در اختيار داشتن آمار واقعي و روشني تحت تاثير شايعات قرار گرفته باشند البته ارائه آمار واقعي و معتبر مي تواند نظر من و هر كس كه اين مكاتبات را خواهد خواند نسبت به علمي بودن اين ادعا مثبت سازد.
6 ـ در بند 4 بيانيه از « تنوع بخشي به نظام آموزشي » به عنوان گامي در جهت افزايش عدالت اجتماعي و اعتلاي علمي جوانان مستعد اين مرز و بوم يادشده , آيا ممكن است نقش پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد در قبال اخذ وجه را در تنوع بخشي به نظام آموزشي و ارتباط اين دو مقوله را بشكل علمي تبيين كنيد همچنين در اين بند از بيانيه « استفاده بهينه از ظرفيت موجود دانشگاه ها » به عنوان يكي از دلايل پذيرش دانشجو در قبال اخذ وجه ذكر شده لكن در بند 5 بيانيه هدف از دريافت وجه از دانشجويان را « ترميم كسري اعتبارات , نوسازي تجهيزات و منابع علمي و توسعه فضاهاي دانشگاهي » برشمرده ايد! آيا اين تناقض آشكار نيست
7 ـ اختصاص 200 ميليارد ريال به 100000 نفر دانشجوي كارشناسي ارشد جديد معادل 200000 تومان براي هر نفر خواهد بود. آيا جز اين است كه با اين مبلغ تنها بخشي از هزينه ثبت نام جبران خواهد شد هزينه هاي ديگر پيش كش , تازه اين هم با اين فرض محقق خواهد شد كه در عبور از هفت خوان اداري بانكها براي پرداخت تسهيلات چيزي به دانشجوي مستضعف برسد.
8 ـ در بند 7 با استناد به اينكه متوسط سواد جمعيت كشور در حد انتهاي دوره راهنمايي است , به توجيه پذيرش دانشجوي پولي در مقطع كارشناسي ارشد براي افزايش اين ميانگين پرداخته ايد و در اين راستا ترسيدن از بيكاري فارغ التحصيلان را هم بي مورد دانسته ايد. شما بزرگواران دانشمند و فرهيخته بايد بهتر بدانيد كه معيار قرار دادن افزايش ميانگين حسابي , يك صفت بدون توجه به نحوه توزيع , يكنواختي و چولگي و خصوصيات متعدد آماري ديگر كه بسياري از شما خود مدرس آن هستيد , نه تنها علمي نيست و منجر به توسعه متوازن و پايدار نمي شود بلكه ممكن است به بروز عدم توازنهاي فاجعه آميزي شود كه خود به عواقب آن در بروز مشكلات و ناپايداري ها واقف تريد.
در پايان عليرغم عدم تمايل قلبي خويش براي ورود به مسايل سياسي تحميلي , كه موجب كدر شدن فضاي بحث هاي علمي و خردورزانه شده و امواج احساسات را دامن مي زند , تذكر دو نكته را در مورد عنوان بيانيه و مندرجات پاراگرافهاي اول ودوم آن خالي از فايده نمي دانم .
اول آنكه براساس آمار و ارقام منتشره از سوي وزارت علوم , تحقيقات و فناوري , غير از 11 دانشگاهي كه عزيزان در كرج و تهران رياست آن را عهده دار هستند , حداقل 15 دانشگاه ديگر در تهران وجود دارد (مثل دانشگاههاي شهيد رجايي , شاهد , امام حسين , پيام نور , علوم بهزيستي و توانبخشي تهران , امام صادق و...) كه روساي آنها يا از اين بيانيه مطلع نبوده اند و يا محتواي آن را قبول نداشته اند لذا انتخاب عنوان « بيانيه روساي دانشگاه هاي تهران » براي متني كه كمتر از 50 درصد روساي دانشگاههاي تهران آن را امضا كرده اند , چندان مناسب بنظر نمي رسد و چه بسا موجب رنجش همكاران شما در ديگر دانشگاه هاي تهران شود , هرچند امكان ابراز آن را نداشته باشند و يا آن را به صلاح ندانند.
دوم آنكه بيانيه عليرغم عنوان و موضوعش حتي در همان پاراگراف اول هم از سياسي شدن مصون نمانده و علاوه بر آن , استفاده از واژگاني نظير (فرصت طلب , خودسر , خشونت طلب و... كه ساخته و پرداخته احزاب و جمعيت هاي بيرون دانشگاه براي از صحنه راندن رقيب مي باشند) موجبات خدشه به شان جايگاه نويسندگان را فراهم آورده است .
سوم چون در بيانيه عليرغم عنوان و موضوع اصلي , به محكوم كردن يكسويه جماعتي پرداخته شده كه اين روزها همه در محكوم كردن آن از هم سبقت مي گيرند و شكل اين فراز بيانيه را به شدت سياسي مي كند كه باز دون شان شماست , اجازه دهيد نظر شما را در مورد جماعت ديگري كه هيچ كس منكر حضور اغتشاش طلبانه آنها در اين آشوبها نيست جويا شوم . همه شاهدان منصف وقايع روزهاي گذشته اعتراف مي كنند كه به غير از عوامل به قول شما خودسر و لباس شخصي وخشونت طلب كه ظاهرا در زندگي شان هدفي جز شكستن حريم خوابگاهها! ندارند , دو جماعت ديگر را نيز در اين ماجراها مشاهده كرده اند. يكي همان جماعت دانشجويان مستضعف و مظلومي كه دشمن و احزاب وابسته داخليش به هر شكل ممكن قصد بهره برداري از نام و عنوان آنها را دارند و ديگر جماعت گوش به فرمان بلندگوهاي بيگانه كه سنگ و آتش به اموال عمومي مي زنند و به جان و مال و ناموس مردم تعرض مي كنند , حرمت و حريم هيچ مسئولي را نگه نمي دارند و صد البته دانشجو هم نيستند. يك نمونه از اين جماعت را خوب به خاطر مي آورم , همان كساني كه در وقايع تيرماه 78 وقتي وزير كشور به كوي دانشگاه رفت تا بلوا را آرام كند به ايشان تعرض كردند و عمامه ايشان را انداختند و خواستار كشتن او شدند! حتما شما هم فيلم آن را در آن ايام مشاهده كرده ايد; همانها كه ريش هم اگر دارند از نوع ريش هاي ديجيتالي است و مثل نيروهاي به قول شما خودسر و لباس شخصي , پيراهنشان را هم روي شلوار نمي اندازند بلكه تي شرت هايي مي پوشند كه اصلا تا بالاي نافشان را بيشتر نمي پوشاند و روي سينه آن نوشته هايي حاكي از توحش و ددمنشي با افتخار چاپ شده است ; همانهايي كه به همه مقدسات توهين مي كنند و رئيس دانشگاه و وزير و رئيس جمهور و بالاتر نمي شناسند و تحت تاثير القائات استكبار خيال كودكانه براندازي نظام مقدس جمهوري اسلامي را در سر مي پرورانند.
راستي با اينها چه بايد كرد اگر بنا را بر اجراي احكام اسلامي بگذاريم , حكم اينهاچه خواهد بود كاش در بيانيه شما عزيزان از دستگاه قضايي براي اين جماعت نيز درخواست مجازات قانوني مي شد تا نگراني شما علاوه بر امنيت و حريم خوابگاه ها , نسبت به امنيت و حريم جامعه نيز براي خوانندگان آشكار گردد!
از خداوند متعال براي خودم و شما و همه دانشگاهيان توفيق خدمت خالصانه به ملت شريف و خصوصا دانشجويان عزيز مسئلت دارم و براي حسن ختام , نامه ام را با هديه نمودن بندي از وصيت نامه امام خميني (ره ) به شما عزيزان كه شكي در ارادتمنديتان به ايشان ندارم به پايان مي برم و اميدوارم اين نامه و پاسخي كه خواهيد داد , به برقراري جو علمي و روشنگرانه كمك نمايد.
« از امور بسيار بااهميت و سرنوشت ساز مسئله مراكز تعليم و تربيت از كودكستانها تا دانشگاههاست كه به واسطه اهميت فوق العاده اش تكرار نموده و با اشاره مي گذرم . بايد ملت غارت شده بدانند كه در نيم قرن اخير آنچه به ايران و اسلام ضربه مهلك زده است , قسمت عمده اش از دانشگاه ها بوده است . اگر دانشگاه ها و مراكز تعليم و تربيت ديگر با برنامه هاي اسلامي و ملي در راه منافع كشور به تعليم و تهذيب و تربيت كودكان و نوجوانان و جوانان جريان داشتند , هرگز ميهن ما در حلقوم انگلستان و پس از آن آمريكا و شوروي فرو نمي رفت و هرگز قراردادهاي خانه خراب كن بر ملت محروم غارت زده تحميل نمي شد و هرگز پاي مستشاران خارجي به ايران باز نمي شد و هرگز ذخاير ايران و طلاي سياه اين ملت رنج ديده در جيب قدرتهاي شيطاني ريخته نمي شد و هرگز دودمان پهلوي و وابسته هاي به آن , اموال ملت را نمي توانستند به غارت ببرند و در خارج و داخل پاركها و ويلاها بر روي اجساد مظلومان بنا كنند و بانكهاي خارج را از دسترنج اين مظلومان پر كنند و صرف عياشي وهرزگي خود و بستگان خود نمايند. اگر مجلس و دولت و قوه قضائيه و ساير ارگانها از دانشگاههاي اسلامي و ملي سرچشمه مي گرفت ملت ما امروز گرفتار مشكلات خانه برانداز نبود واگر شخصيت هاي پاكدامن با گرايش اسلامي و ملي به معناي صحيحش نه آنچه امروز در مقابل اسلام عرض اندام مي كند از دانشگاهها به مراكز قواي سه گانه راه مي يافت امروز ما غير امروز و ميهن ما غير اين ميهن و محرومان ما از قيد محروميت رها و بساط ظلم و ستم شاهي و مراكز فحشا و اعتياد و عشرتكده ها كه هر يك براي تباه نمودن نسل جوان فعال ارزنده كافي بود درهم پيچيده و اين ارث كشور بر باد ده و انسان برانداز , به ملت نرسيده بود و دانشگاهها اگر اسلامي ـ انساني و ملي بود , مي توانست صدها و هزارها مدرس به جامعه تحويل دهد. لكن چه غم انگيز و اسف بار است كه دانشگاهها و دبيرستانها به دست كساني داده مي شد و عزيزان ما بدست كساني تعليم و تربيت مي ديدند كه جز اقليت مظلوم محرومي همه از غربزدگان و شرق زدگان با برنامه و نقشه ديكته شده در دانشگاهها كرسي داشتند و ناچار جوانان عزيز و مظلوم ما در دامن اين گرگان وابسته به ابرقدرتها بزرگ شده و به كرسي هاي قانون گذاري و حكومت و قضاوت تكيه مي كردند و بر وفق دستور آنان يعني رژيم ستمگر پهلوي عمل مي كردند. اكنون بحمدالله تعالي دانشگاه از چنگال جنايتكاران خارج شده و بر ملت و دولت جمهوري اسلامي است در همه اعصار كه نگذارندعناصر فاسد داراي مكتب هاي انحرافي يا گرايش به غرب و شرق در دانشسراها و دانشگاهها و ساير مراكز تعليم و تربيت نفوذ كنند و از قدم اول جلوگيري نمايند تا مشكل پيش نيايد و اختيار از دست نرود.
و وصيت اينجانب به جوانان عزيز دانشسراها و دبيرستانها و دانشگاهها آنست كه خودشان شجاعانه در مقابل انحرافات قيام نمايند تا استقلال و آزادي خود و كشور و ملت خودشان مصون باشد.
والسلام عليكم
دكتر مهدي كوچك زاده
استاديار دانشگاه تربيت مدرس
طرح پذيرش دانشجوي پولي در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاههاي دولتي , چرا
روزنامه جمهوري اسلامي 09/04/1382 HyperLink  افزودن به يادداشتها


تصویر روز
 حق پاينده و باطل گذراست ، ستمگر در حال سرنگوني است و از ظالم هم انتقام كشيده خواهد شد.
حضرت علي(ع)