پنج شنبه
2 مرداد 1393
26 رمضان 1435
24 ژوئيه 2014
    نرم افزارهای رایگان فارسی
موتور جستجو ي قطره
تعيين رتبه وب سايت
پارس قرآن
سايت غدير
Skip Navigation Links.
تجويد قرآن 05- قلقله ولين
-معناي قلقله:
قـلقـله در لغـت، بـه مـعـنـاي (اضـطراب، جُنبش) مي باشد، و در اصطلاح، عبارت است از (آزاد نمودن صداي حرف در هنگام سكون).
-حروف قلقله:
حروف قلقله عبارتند از: (ب ـ ج ـ د ـ ط ـ ق) كه در عبارت (قُطْبُ جَدّ) گرد آمده اند.
در حـالت سـكـون (اعـم از ايـنـكـه ذاتـي بـاشـد يـا عـارضـي)، صـداي حـرف، بـطـور كامل متوقّف مي گردد و تنها راه تلفّظ، آزاد نمودن صداي آنهاست.
صداي ايجاد شده، بيشتر ميل به فتحه دارد.
قلقله اي كه در آخر كلمه و هنگام وقف پديد آيد، آشكارتر از موردي است كه در وسط كلمه باشد و چـنـانـچه مشدّد نيز باشد، قلقله از حالت قبل نيز آشكارتر مي شود. بايد در قلقله غير مشدّد، دقّت نمود كه بصورت مشدّد تلفّظ نشود.
تمرين:
(ق): خـَلَقـْنـا ـ نـَقـْتـَبـِسْ ـ فـَواقٍ (فـَواقْ) ـ اَلْحـَريـقِ (اَلْحـَريقْ) ـ بِالْحَقِّ (بِالْحَقّْ) ـ تَنْشَقُّ (تَنْشَقّْ).
(ط): يَطْمَعُ ـ وَ لا تُشْطِطْ ـ لُوطٍ (لُوطْ) ـ مُحيطٌ (مُحيطْ).
(ب): يُبْصِرُونَ ـ اِبْراهيمَ ـ وَاكْتُبْ ـ مُريبٌ (مُريبْ) تَبَّ (تَبّْ) ـ اَلْجُبِّ (اَلْجُبّْ).
(ج): تَجْري ـ مُجْرِمُونَ ـ فَاخْرُجْ ـ بَهيجٍ (بَهيجْ) ـ وَالْحَجِّ (وَالْحَجّْ) ـ حآدَّ (حآدّْ).
(د): لِيُدْ حِضُوا ـ اَرَدْنا ـ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ ـ لَكَنُودٌ (لَكَنُودْ) ـ نُمِدُّ (نُمِدّْ) ـ نَعُدُّ (نَعُدّْ).
-معناي لين:
ليـن در لغـت، بـه مـعناي (نرمي) (ضد خشونت) مي باشد، و در اصطلاح، عبارت است از: (به نرمي ادا شدن حرف).
دو حـرف واو سـاكـن مـا قبل مفتوح و ياء ساكن ما قبل مفتوح را كه به نرمي اداء مي شوند (حروف ليـن) نـامـنـد و بـايـد دقـّت نـمـود كـه فـتـحـه مـاقـبـل آنـهـا بـطـور كامل، واضح و آشكار شده و ميل به ضمّه و كسره پيدا نكند.
تمرين:
يـَوْمـِهـِمْ ـ قَوْمَنا ـ حَوْلَهُ ـ فَاخْشَوْا ـ سَوْفَ ـ يُحَلَّوْنَ ـ كَيْفَ ـ لِكَيْلا ـ اَيْديهِمْ ـ عَلَيْهِمْ ـ كامِلَيْنِ ـ اُنْثَيَيْنِ.
تجويد قرآن 05- قلقله ولين
كتاب تجويد و علوم قرآني  افزودن به يادداشتها


نظر شما در مورد اين مطلب
  نام :
ايميل :
وب سايت:
  

موارد بازديد شده توسط شما:
تصویر روز
تصوير موجودات ميكروسكوپي 137
 Search Engine Optimization
Clicky Web Analytics
اي مردم ! خداي عزّوجلّ توده مردم را به گناه افراد ويژه اجتماع كه در پنهاني كار زشت ميكنند عذاب نميكند در صورتي كه توده مردم ندانند، ولي هرگاه گروه خاصي آشكارا كار بد كنند و توده مردم هم آن را بدانند و جلوگيري نكنند، هر دو گروه مستحق كيفر خداي عزّ و جلّ ميشوند.
حضرت علي(ع)