Skip Navigation Links.
آخرين پيشرفت‏ها در مورد درمان بيماري‏هاي مغز و اعصاب‏
آزمايش هايي كه با دستگاه كمكي مغز صورت گرفته اميدهاي تازه‏اي را ايجاد كرده است. روزنامه (وال استريت ژورنال) نوشت: عصب شناسان و جراحان اميدوارند كه با قرار دادن دستگاه‏هاي الكترونيكي جديد درون مغز انسان بتوان با بيماري‏هاي زيادي‏مقابله كرد.در حال حاضر نصب مدارهاي الكترونيكي در مغز محدود به مواردي است كه بيمار از دردهاي شديد رنج مي‏برد و نيز مواردي از بيماري پاركينسون كه در آن بيمار كنترل‏برخي عضلات بدن خود را از دست مي‏دهد، يكي از زمينه‏هاي جديدي كه نصب مدارهاي مصنوعي در مغز مورد آزمايش قرار گرفته است صرع است تحقيقات ديگري نيز در زمينه اين روش مقابله براي بيماري‏هاي رواني و اختلالات رفتاري ديگر از جمله اعتياد وسواس مرضي و افسردگي در جريان است. وال استريت ژورنال مي‏نويسد با موفقيت هايي كه در تحقيقات گزارش شده است، انتظار مي‏رود بزودي دولت آمريكا اجازه فروش نوعي وسيله كمك به بيماران پاركينسون را صادر كند اين وسيله نوعي مدار الكتريكي است كه در مغز نصب مي‏شود.بر پايه اين گزارش شركت (مانترونيك) دستگاهي ساخته است كه بزودي مورد تصويب اداره كل مواد غذايي و دارويي امريكا قرار خواهد گرفت، اين دستگاه در مغز افراد مبتلا به پاركينسون نصب مي‏شود و از صلب شدن عضلات بيمار و حركات غيرارادي در اندام بدن جلوگيري خواهد كرد. دستگاه مذكور كه (سولترا) نامگذاري شده است، در قفسه سينه بيمار قرار داده مي‏شود از اين دستگاه يك سيم انشعاب يافته از طريق جراحي به درون مغز برده مي‏شود.دستگاه مذكور مي‏تواند به طور مستمر يا فقط در مواقع ضروري پالس الكتريكي به سوي مغز صادر كند، هر ناحيه‏اي از مغز كه سيم به آن متصل شده باشد مورد تحريك پالس قرار خواهد گرفت. از آنجا كه ممكن است عوارض نامطلوبي مثل خونريزي شديد و سكته مغزي به دنبال جراحي و نصب الكترودها در مغز حاصل شود اين روش درماني فقط براي بيماراني توصيه مي‏شود كه روشهاي درماني رايج ديگري در مورد آنها اثر ندارد و بشدت نيازمند درمان هستند.راهي براي بهبود وضعيت بيماران قلبي‏با ايجاد سوراخ هايي در عضله قلب ممكن است بهبود نسبي در وضعيت افرادي كه داراي بيماري‏هاي قلبي شديد هستند، ايجاد شود هنوز توضيح دقيقي در اين مورد وجود ندارد اما برخي پزشكان معتقدند كه ايجاد اين سوراخ‏ها باعث خونرساني بيشتر به عضله قلب مي‏شود درد شديد قفسه بيماران قلبي به علت مسدود شدن شريان هايي است كه توانايي رساندن خون غني از اكسيژن را به عضله قلب ندارند. دستيابي به شيوه‏اي تازه براي نابود كردن سلول‏هاي ايمني مخرب‏تحقيقات مستمر محققان سرانجام به يافتن راهي براي توقف فعاليت مضر سلولهاي سيستم ايمني بدن منجر شده است. به نوشته هفته نامه علمي (نيو ساينتيست) چاپ لندن شيوه جديد در بر گيرنده استفاده از ملكول‏هاي هوشمندي است كه با شناسايي سلولهايي را كاركرد غيرطبيعي‏مي‏توانند آنها را از بين ببرند و به اين ترتيب در راه مداواي شمار قابل توجهي از بيماري‏هاي مختلف از مرض قند (ديابت) گرفته تا آرتروز به گونه‏اي موثر به بيماران مدد رسانند. تمام سلوها بر روي سطح خارجي خود نوعي از پروتئين‏ها را موسوم به (پپتيدها) جاي مي‏دهند تا سلولهاي سيستم ايمني بدن كه اصطلاحا سلولهاي (تي) ناميده مي‏شوند، كمك كنند تا آنها را از باكتري‏ها و ميكروب‏ها و ويروس‏هاي بيگانه تميز دهند، اما اگر سلولهاي (تي) نتوانند سلولهاي خودي را شناسايي كنند، آن گاه انواع امراض‏ناشي از عدم فعاليت صحيح سيستم ايمني بروز مي‏كند. به عنوان مثال مرض قند نوع وابسته به مصرف انسولين زماني ظهور مي‏كند كه سلولهاي تي به سلولهاي انسولين طبيعي خود محروم مي‏كنند، در بيماري (مالتيپل اسكلروسيس)) سلولهاي تي به ماده چربي كه رشته‏هاي عصبي را مي‏پوشاند و از آنها محافظت مي‏كند، حمله ور مي‏شوند. دانشمندان از چندي قبل به اين نكته پي برده بودند كه اگر پپتيد موجود بر روي سطح سلولهاي مورد حمله قرار بگيرند و با ملكول (ام اچ سي) كه خود نوعي پتيد است، همراه شوند، سلولهاي تي قادر به شناسايي سلولهاي خودي خواهند بود، اما اشكال اين روش در تاثير موقت آن است كه استفاده مكرر از ملكول (ام اچي سي) را الزامي مي‏كند. در روشي كه بتازگي ابداع شده است، محققان با متصل كردن ملكولهاي سمي از نوع داروهايي كه در شيمي درماني به كار مي‏رود، به تركيب پپتيد روي سلول و ملكول ملحق شده به آن، سطح سلول را سمي مي‏كنند، اين امر بدين معني است كه در صورتي كه سلول تي براي نابود كردن سلول اقدام كند خود از بين مي‏رود.دانشمندان معتقدند كه مي‏توان با استفاده از پپتيدهاي مناسب داروهاي سمي ضد سلولهاي تي درست كرد كه براي درمان بيماري‏هاي ناشي از عملكرد معيوب سيستم ايمني كاربرد دارند.
روزنامه جام جم 17/12/79 HyperLink  افزودن به يادداشتها


تصویر روز
 از زماني كه حق را درك كرده ام درباره اي آن ترديدي پيدا نكرده ام
حضرت علي(ع)