پنج شنبه
10 مهر 1393
7 ذي الحجه 1435
2 اكتبر 2014
     
Skip Navigation Links.
مقررات برگشت چك بلا محل
طبق دستور ارشادي دادسراي عمومي تهران به بانكها در جهت حفظ حقوق اجتماعي, هر فردي اعـم از اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي حتي يك چك برگشتي بعلت كسر موجودي باشد بانكها مي توانند حساب جاري آنها را بسته و باقي مانده چكها را از وي پس گرفته تا از صدور چكهاي بلامحل ديگر جلوگيري به عمل آيد.
بانكها نيز هركدام در اين خصوص دستورالعملهاي لازم را صادر نموده تا بتوانند امنيت معاملات بين منابع اقتصادي را حفظ نمايند.
براساس قانون فقط كسي كه براي اولين بار چك را به بانك ارائه داده يا به حساب خود منظور نموده مي تواند با تهيه مدارك ذيل اقدام به شكايت كيفري نمايند.

1. فتوكپي روي چك 2 نسخه
2. فتوكپي پشت چك 2 نسخه
3. فتوكپي گواهينامه عدم پرداخت (برگشتي) 3 نسخه
4. الصاق تمبر قانوني
5. ارائة كارت شناسايي
سايت دانستنيها برگرفته از قانون كشوري چك  افزودن به يادداشتها


نظر شما در مورد اين مطلب
  نام :
ايميل :
وب سايت:
  

موارد بازديد شده توسط شما:
تصویر روز
امام علي(ع) در آيينه هنر 045
 Search Engine Optimization
Clicky Web Analytics
آبرويت كوه يخي را ماند كه درخواست كردن از كسي قطره قطره از آن مي ريزد، اينك بايد بنگري كه نزد چه كسي آن را فرو مي ريزي !
حضرت علي(ع)