چهارشنبه
27 فررودین 1393
15 جمادي الثاني 1435
16 آوريل 2014
    نرم افزارهای رایگان فارسی
موتور جستجو ي قطره
تعيين رتبه وب سايت
پارس قرآن
سايت غدير
Skip Navigation Links.
اسم من «كاسني» است!
برگ من خون را تصفيه مي‏كند.
آب برگ مرا براي مبارزه با سر درد به كار بريد.
اگر خانم‏هاي باردار از آب برگ من بخورند، نوزادشان خوش آب و رنگ خواهد شد.
اثر من در امراض كبدي قطعي است.
جوشانده‏ي من زايمان را آسان مي‏كند..
كاسني گر چه تلخ است از دوستان است.
و ساخارين با اينكه شيرين است، از دشمنان است.
من كاسني هستم - اعراب به من «هندبا» مي‏گويند، و در كتابهاي قديم به اسامي انطوبيا - شكوريه - سرس - سيكوريا - هندبه - كسناج كونه يك - چيپوتيبايي - شكوريا - اميرون - آجي مارول - سريس - شريش و سكونا، ياد شده‏ام.
يكي از سنت‏هاي ايرانيان اين است كه در روز سيزده‏ي فروردين، از شهر خارج شده و روز را در كنار سبزه به پايان مي‏رسانند و در گذشته چنين معمول بود كه ناهار را همراه با كاهو نوعي كاسني پرورش يافته بود يا برگ‏هاي نو رسته‏ي كاسني كه غالبا در كنار جوي‏ها و سبزه‏زارها مي‏رويد، ميل مي‏نمودند و به اين ترتيب خون خود را پاك و كبد خود را زهكشي مي‏كردند. قسمت مورد استفاده من برگ تازه و ريشه‏ي خنك من است. ريشه‏ي من داراي مواد لعابدار - اينولين و قندهاي گوناگون است، كمي تانن دارم و نيز داراي يك ماده‏ي دارويي و مقدار شوره هستم، روي برگ‏هاي من تعداد زيادي عوامل زنده‏ي مفيد، زندگاني مي‏نمايند، لذا شستن آن در شرع و طب قديم منع شده است. و چون انواع بياباني من آلودگي نداشته، و در پرتوي آفتاب پرورش پيدا مي‏كنند، خوردن برگهاي تازه مرا مي‏توان ناشسته خورد. برگ من حرارت صفراوي را از بين مي‏برد. خون را تصفيه مي‏كند، و از فشار آن مي‏كاهد. ماليدن آب برگ من به تنهايي و يا با سركه جهت سر درد مفيد است، ضماد كوبيده‏ي برگ من جهت درد چشم و ورم ملتحمه نافع است. مضمضه جوشانده‏ي برگ و بذر من جهت درد دندانهاي آسيا، سودبخش مي‏باشد، و غرغره آن با آب فلوس براي ورم گلو و ديفتري نافع است، مخصوصا اگر همراه با آب گشنيز باشد. ضماد من با آرد جو بر روي سينه جهت تنگ نفس و تقويت قلب و تحليل اورام تجويز شده است. من شهوت را زياد مي‏كنم، مادراني كه در موقع بارداري از برگ من بخورند، نوزادانشان خوش آبرنگ مي‏شوند بنا به فرموده‏ي امام ششم(ع) خانواده‏هائيكه كاسني مي‏خورند فرزند پسر بيش از دختر دارند. و چون از كار بيفتد، بيش از هزار مرض به سراغ انسان مي‏آيد و از اين روي امام هشتم(ع) فرموده‏اند كه كاسني دواي هزار درد است. پزشكان قديم و جديد هر دو اثر كاسني را در امراض كبدي قطعي دانسته و در طب جديد ثابت شده است كه كاسني در نوسازي ياخته‏هاي كبدي نقش برجسته‏اي دارد. در ساختن كروموزومهاي نر و ماده‏ي نطفه نيز مي‏توان نقش كبد را ناديده گرفت.
ريشه من داراي اسانس و يك ماده‏ي صمغ و چند ماده مفيد دارويي است. مقوي معده - تصفيه‏كننده خون - پيشاب‏آور - ملين و تب بر است. دم كرده ده در هزار برگ و 25 در هزار ريشه‏ي من براي درمان امراض بالا نافع است. شيوه‏ي تازه من 25 تا پنجاه گرم مصرف مي‏شود. شربت مرا به عنوان تقويت‏كننده كودكان تجويز مي‏كنند.
جوشانده من زايمان را آسان مي‏كند، و در هلند دو كيلو كاسني را در ده ليتر آب مي‏جوشانند و آن را به گاوها در موقع فارغ شدن مي‏دهند تا زايمان آنها آسان شود. عجب آنكه گاوها در مواقع عادي از خوردن كاسني و جوشانده‏ي آن خودداري مي‏كنند، ولي هنگام زاييدن آن را با ولع زياد مي‏نوشند. من انواع و اقسام زياد دارم. بسياري از انواع مرا پرورش داده، و در سالاد به كار مي‏برند - كاهو پرك - كاسني فرفري - اسكارول از انواع شيرين و پرورش يافته‏ي من است.
كاسني فرنگي، يا آنديو
«آنديو» كه كشت آن به تازگي در ايران معمول شده، يكي از انواع پرورش يافته‏ي من است كه از اروپا به ايران آمده، ولي در كتب قديم به آن كاسنيه - تيفاف - منجوريون و هندبي مي‏گفتند. در موقع كشت بايستي برگ‏هاي آن را با خاك پوشاند تا از اثر تابش آفتاب سبز نشده و تلخ نشود - اين گياه مختصري از خواص كاسني را دارد.
كاسني صحرايي
فارسي من - گل قاصد - خبركش و خبرآور است، در كتب قديم به من «طرحشقوق» لقب داده‏اند - خاصيت تبريد من بيش از كاسني است - اسهال را بند مي‏آورم و مقوي معده مي‏باشم، و در همه احوال قوي‏تر از بستاني و انواع پرورش يافته مي‏باشم. درمان خوبي براي خون ريزي ريوي هستم. خوردن من كيسه صفرا و كبد و طحال را باز مي‏كند. و يرقان و استسقاء را شفا مي‏بخشد. مرا مظر «سپرز» مي‏دانند.
عروق را باز مي‏كند حرارت خون و عطش را تسكين مي‏دهد هيجان صفراوي را معالجه مي‏كند و التهاب معده را برطرف مي‏سازد از دوستان كبد و زهكش كليه و مثانه بوده و آنها را از سنگ پاك مي‏كنم و هر قدر تلخ‏تر باشم، در امراض كبدي مؤثرتر مي‏باشم. براي مبتلايان به حصبه و آبله تجويز شده، و آب گرم من با سكنجبين جهت تبهاي كهنه و ربع اثر نيكو دارد. برگ تازه و گل و تخم و ريشه‏ي من به تمامي براي تب‏هاي عفوني نافع است. ماليدن ضماد برگ و ريشه‏ي من همراه با روغن زيتون بر محل نيش عقرب و حشرات سمي باعث تسكين درد آنها است و خوردن برگ ريشه من پادزهر سموم شيميايي مي‏باشد. ضماد آنها با آرد جو جهت درد مفاصل و نقرس و اورام گرم مفيد است. ماليدن برگ من با سفيداب و سركه در خنك كردن اثر آني دارد. مقدار خوراك آب برگ من تا دويست گرم است و چون باعث تحريك سرفه مي‏شوم، مرا براي سينه كمتر تجويز مي‏كنند.
ريشه‏ي كاسني‏
در تحليل و پاك كردن اخلاط اثر مفيد دارم. زهكش مجاري غذا و بول داده، جهت تصفيه‏ي خون و رفع ورم احشاء، استسقاء و درمان تب‏هاي كهنه و درد مفاصل و زياد شدن شير و ادرار سودمند مي‏باشم و در ساير افعال خواص من مانند برگ است مقدار خوراك من از گرد ساييده 5/3 گرم تا پنج گرم و جوشانده آن از پانزده گرم تا 45 گرم مي‏باشد.
تخم كاسني‏
جهت سر درد و تنگ نفس و باز كردن كيسه صفرا و استسقاء و يرقان و تب‏هاي صفراوي سودمند مي‏باشم، و جوشانده‏ي من با رازيانه جهت سموم مفيد است و نيز براي ضعف گرده و طحال و بند آمدن خون ريزي سينه و تحريك اشتها مؤثر بوده و در ساير افعال همانند برگ مي‏باشم. مقدار خوراك من از 5 گرم تا پانزده گرم است. بد طعم و قي‏آور بوده، و صاحب كتاب «شفاءالاسقام» در فصل طحال مرا مضر «سپرز» مي‏داند!
زبان خوراكيها جلد يك دكتر غياث الدين جزايري  افزودن به يادداشتها


نظر شما در مورد اين مطلب
  نام :
ايميل :
وب سايت:
  

موارد بازديد شده توسط شما:
تصویر روز
تصاوير سه بعدي 012
 Search Engine Optimization
Clicky Web Analytics
درباره يتيمان ، از خدا بترسيد مبادا كه گرسنه بمانند و در جمع و جامعه شما تباه شوند. من از پيغمبر خدا صلي الله عليه و آله شنيدم كه مي فرمود: اگر كسي يتيمي را تا آنجا كه بي نياز شود سرپرستي كند خداوند به پاداش اين كار، بهشت را بر او واجب مي كند. چنانچه اگر كسي مال يتيم بخورد، خداوند، سوختن در آتش را بر او واجب مي فرمايد
حضرت علي(ع)