سه شنبه
7 مرداد 1393
1 شوال 1435
29 ژوئيه 2014
    نرم افزارهای رایگان فارسی
موتور جستجو ي قطره
تعيين رتبه وب سايت
پارس قرآن
سايت غدير
Skip Navigation Links.
من «سداب» هستم!
نيروي شنوايي را زياد مي‏كنم. اگر شبها به كابوسهاي وحشتناك دچار مي‏شويد، از من استفاده كنيد. اعصاب را آرامش مي‏دهم. قوه عقل را زياد مي‏كنم.ضد تشنج بوده، پادزهر خوبي براي سموم مختلف هستم !
اسم من سداب است. به من سذاب هم مي‏گويند. من در شمال ايران مي‏رويم، در اطراف رشت به من سياب و در ديلم و شهسوار به من پيم مي‏گويند. در قديم مرا داروي تمام بيماريها مي‏دانستند، و از حضرت صادق «ع» روايت شده است كه سداب عقل را زياد مي‏كند. من آرامبخش، ضد تشنج، ادرار آور، معرق، ضد كرم، ضد عفوني كننده و پادزهر سموم مخصوصا نيش حشرات سمي هستم. خاصيت اصلي من كم كدن فشار شهوت است. اثر قاعده آور من مورد تأييد تمام پزشكان است، ولي عده‏اي از پزشكان جديد اثر مرا در سقط جنين حتمي نمي‏دانند و اين اشتباه از آنجا حاصل شده است كه طرز استفاده از گياه مرا براي اين كار به خوبي نمي‏دانند، ولي پزشكان و داروسازان سنتي ايران در اين مورد بيشتر تجربه داشته‏اند مي‏نويسند، مداومت در خوردن برگ و تخم سداب باعث سقوط جنين است، نه خوردن آن در يك دفعه، و همچنين عقيده داشتند كه خوردن و حمول بذر من بعد از آميزش مانع آبستني است، و پادزهر سموم مي‏باشد. بخور آن نيز مؤثر است. مداومت در بوئيدن برگ من باعث ضعف و تاريكي قلب است. ضماد برگ من جهت تسكين درد نيش حشرات و چكاندن عصاره مايع آن در گوش، باعث تسكين درد و درمان سنگيني نيروي شنوايي است. چكاندن جوشانده آن در بيني اطفال، جهت ام الصبيان (نوعي مرض صرع كه مخصوص اطفال است)تجويز مي‏شود وباعث بند آمدن خون دماغ است. گويند كه همراه داشتن سداب باعث گريختن حيورانات موذي است. خيساندن بذر من در الكل بوي بد آن رااز بين برده، و براي تهيه ادوكلن آن رامناسب مي‏نمايد، ضماد برگ من باعسل جهت امراض جلدي مفيد است، چكاندن و سرمه كردن عصاره برگ و بذر من همراه آب رازيانه و عسل باعث تقويت و ضد عفوني كردن چشم است. خوردن برگ و بذر امراض رعشه و تشنج و فلج نافع است، و روزي 15 گرم خوردن آن درمان سكسكه مداوم است. مقدار خوراك من جهت بالغين سه مثقال است، چنانچه بذر مرا كوبيده، يك تا دوازده گرم آن رابا عسل و يا سكنجبين بياشامند، براي هيستري، كابوس و فشار چشم مفيد مي‏باشد، سكسكه‏اي بادي را از بين مي‏برد و پادزهرا كثر سموم است و چون بذر مرا در روغن زيتون جوشانده و زير شكم را با آن كمپرس كنند، ادرار راباز مي‏كند. صمغ نوعي وحشي و بستاني من جهت قرحه چشم، خنازير و ورم زير بغل و كشاله ران و برص سودمند مي‏باشند.
چنانچه صمغ مرا با چهار برابر آب و ده قسمت روغن زيتون بجوشانند تا آب آن تبخير شده و روغن بماند، جهت بي حسي و سردي كليه و مثانه و درد پهلو و كمر و رحم مفيد است، و تنقيه آن جهت دل پيچه مفيد مي‏باشد.
زبان خوراكيها جلد دوم دكتر غياث الدين جزايرى  افزودن به يادداشتها


نظر شما در مورد اين مطلب
  نام :
ايميل :
وب سايت:
  

موارد بازديد شده توسط شما:
تصویر روز
تصوير ماهي 049
 Search Engine Optimization
Clicky Web Analytics
هر كس كه به كار گروهي از مردم خرسند باشد، مانند آن است كه در آن كار با آنها همراهي كرده است ؛ و هر كس كه در كاري نادرست همراهي كند، براي او دو گناه خواهد بود: گناه همكاري در آن كار نادرست ، و گناه رضايت دادن به انجام آن
حضرت علي(ع)