Skip Navigation Links.
ابزارها و راه كارهاي شيطان - 2- تسويف‏
يكي ديگر از راه كارهاي شيطان تسويف است يعني كوتاهي در انجام وظايف و تأخير انداختن آن هر زمان كه بخواهد كاري بكند يا توشه‏اي بياندوزد. انسان بايد برنامه‏اي در جهت تصفيه درون خويش از غبار گناهان و خصلت‏هاي ناروا داشته باشد. در معاشرتها و دوستي‏ها تجديد نظري بكند و حقوقي را كه از ديگران پايمال كرده يا جفايي كه بر بعضي روا داشته تدارك كند و حقوق الهي را نيز ادا نمايد اما به محض تصميم بر انجام كار، شيطان با ظاهري فريبنده انسان را به تسويف و آينده دعوت مي‏كند. اگر در جواني است پيري را و اگر در غربت است وطن را و اگر زمستان است تابستان را مناسب اين اقدامات مي‏داند و بدين ترتيب كار را به تعويق و فردا و فرداهايي كه هيچ وقت نمي‏رسد موكول مي‏كند و اين وعده دادن‏ها را تا لحظه مرگ ادامه مي‏دهد.
قرآن مي فرمايد: «شيطان وعده‏شان مي‏دهد و به آينده اميدوارشان مي‏سازد در حالي كه او جز وعده‏هاي دروغين نمي‏دهد.» حضرت علي عليه السلام مي‏فرمايد: «شيطان انسان گناهكار را در آرزوي توبه نگه مي‏دارد و آن را به تأخير مي‏اندازد تا زماني كه مرگ او در حال غفلت فرا برسد.» كسي از پايان عمر خود با خبر نيست از كجا معلوم مجالي براي توبه پيدا كند. چه كسي يقين دارد كه ساعتي ديگر زنده است مگر ما شاهد انسان‏هاي زيادي نبوده‏ايم كه مثل ما خيال مي‏كردند سالها مجال دارند، اما يك دفعه مرگ دست آنها را از همه چيز كوتاه كرد. امام خميني رحمت الله مي‏فرمايد:
«از مكايد بزرگ شيطان و نفس خطرناك‏تر از آن، اين است كه به انسان وعده اصلاح در آخر عمر و زمان پيري مي‏دهد، و تهذيب و توبه الي الله را به تعويق مي‏اندازد براي زماني كه درخت فساد و شجره زقوم قوي شده، و اراده و قيام به تهذيب نفس، ضعيف بلكه مرده است.»
مولوي براي كساني كه توبه و تهذيب نفس و جبران گذشته را به آينده موكول مي‏كنند مثال زيبايي آورده است:
تو كه مي‏گويي فردا اين بدان - كه به هر روزي كه مي‏گويد زمان‏
آن درخت بد، جوان‏تر مي‏شود - وين كننده، پير و مضطر مي‏شود
خاربن هر روز و هر دم سبزتر - خاركن هر روز زار و خشك‏تر
او جوان‏تر مي‏شود تو پيرتر - زود باش و روزگار خود مبر
خاربن دان هر يكي خوي بدت - بارها در پاي خار آخر زدت‏
محمود اكبري‏ دام‏ها و گام‏هاى شيطان‏ HyperLink  افزودن به يادداشتها


تصویر روز
 شكست خورده گناه كامياب نباشد و آن كس كه با شرّ چيرگي يابد،شكست خورده واقعي است
حضرت علي(ع)